BORIM- בורות.

אני טוענת שבונה חופשי כזה, הוא בונה בורות כדי שיוכל להפיל אדם. אני טוענת שאדם שנפל במכשול שהציב לו אדם, אינו אשם. האשם הוא מציב המכשול. להזכירכם דוד המלך הסיר שטן ופגע מישראל כדי שבנו יוכל לבנות את בית המקדש.

אגב, האפרטיהייד, הצפרטיסטים ידועים כעם הבורים.

להזכירכם, דרגתו של מנו הוכחה בעת שחדרו מספר 33 היה לאחר חדר מספר 20, חוסר ההגיון הוא סימון ליודעי דבר.

.