חודש ראשון- חודש האביב- בשנת השבעים ושלוש לקוממיות.
יום בשבוע אחד. שני. שלישי. רביעי. חמישי. שישי. שבת. מקרא קודש/פרשת שבוע.
יום בחודש אחד. שנים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע   פרשת שבוע.
מזמור תהלים: 1 2 3 4 5     דברי הימים הפטרה.
יום בחודש שמונה. תשע. עשר. עשתי עשר. שנים עשר. שלושה עשר. ארבעה עשר.   פרשת שבוע.
מזמור תהלים: 6 7 8 9 10   ערב פסח. דברי הימים הפטרה.
יום בחודש חמישה עשר. שישה עשר. שבעה עשר. שמונה עשר. תשעה עשר. עשרים. אחד ועשרים. שבת חג, מקרא קודש – לפי בחירה.
חג: שבת פסח. שני פסח שלישי פסח רביעי פסח חמישי פסח שישי פסח שבת פסח.
מקרא קודש. מקרא קודש.
מזמור תהלים: 11 12 12 14 15  
יום בחודש שנים ועשרים. שלושה ועשרים. ארבעה ועשרים. חמישה ועשרים. שישה ועשרים. שבעה ועשרים. שמונה ועשרים.   פרשת שבוע.
ספירת העומר אחד. שנים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע
מזמור תהלים: 16 17 18 19 20   דברי הימים הפטרה.
יום בחודש תשעה ועשרים. שלושים.            
ספירת העומר שמונה. תשע.          
מזמור תהלים: 21 22