תשועה בנזיד עדשים.

תראו,

ברור ששמולי כיוון את הקדמת התשלום לנכים כשהם מגיעים צמאים לשוקת. כל נכה שמקבל שכר נכות יודע שבימים של לפני השכר יש רעב.. סוג של רעב..

לא היתה סיבה לא לתת לנכים הקדמה כמו כולם, לפני המועד הראשון.

אני טוענת ששמולי ההומו מבקש לייצר את הקדמת שכר הנכים כדי להיות סוג של מושל שאין לו תשועה שמבקש לקנות תשועה בנזיד עדשים.

אני מבקשת מאוד מנכי ישראל לא לקבל את השכר לפני יום כיפור הזה, שזה יהיה הצום שלכם שזה יהיה העינוי שלכם ושאת התשועה נקבל מבורא עולם ולא ממושלים שאין תשועה.

ספר מלכים- פרשת- אז יקהל שלמה- לימודי שנת שבעים ושתים לקוממיות- מעודכן.

.