רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש שביעי בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

רדיו זמן השלום- תוכניות חודש שביעי בשנת שבעים ושתים לקוממיות:

לרוב בני האדם בעולם שיא הסרט חלף עם הרוח היה שרט באטלר אמר לסקרלט-

FRANCKLY MY DEAR I DONT GIVE A DAMN

בשבילי שיא הסרט היה שסקרלט אמרה לרט- I THINK ABOUT IT TOMOROW.

ואני טוענת בכל תוקף שהזונה של רט לא יכולה להיות משולה לרחב של המרגלים של יהושע,  וזאת לא בגלל הזונה, בגלל הצרכן.

המרגלים של יהושע לא צרכו שרותי זנות מרחב הזונה.

רט באטלר צרך שרותי זנות מהזונה שהוצגה כחברה שלו ..

החבירה של רחב ומשפחתה לישראל היתה תשועתה של רחב, היתה יציאת מצרים של רחב. ברור שאסור שרחב תיפול מן הפח אל הפחת ותמשיך לעסוק בעיסוקה בארץ כנען שהצרכן רק שינה אדרתו.

seventie-tWO-seveN- pt 1-5

לנגן צרפתי את תוכנית PHSICHADELIC- PT-1

.

.

לחיצה על UPNEXT מציגה את כל תוכניות הנגן.

.

songs playlist seventieTWOseven:

מקושר לנגן השירים ב- ANGHAMI יש צורך להרשם באנרמי ניתן גם ללא תשלום.

.

.

.

.

.