עקום לא מישר עקום.

וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָֹה נַֽעֲשֶׂה וְנִשְׁמָֽע: שמות.

נַֽעֲשֶׂה וְנִשְׁמָֽע:

כשעם ישראל קיבל את התורה הוא אמר שיעשה את דבר הבורא בתורתו ורק לאחר מכן ישמע, גם במשמעות של לא מבינים מדוע או מה התועלת או מה הרע בדבר או מה הטוב בדבר.

מאז חלו הרבה מאוד שנים, שנים בהן למד עם ישראל, שנים בהן שמע עם ישראל.

ולאחר כל השנים האלה יש דברים שעם ישראל  עודו מחויב לעשות ולקבל למרות שלא שמע, או לא הבין למה או לא מבין מה רע או טוב בדבר ועודו נבחן על נכונותו לעשות לפני ששמע.

.

העיקום של האדם שהתעקם להיות הומוסקסואל, אינו העיקם היחיד שאנו יכולים לזהות בחברה בישראל היום. יש עוד כמה וכמה עיקומים חברתיים שקיימים בעת הזאת וזאת על פי תורתנו הקדושה כפי שהיא בוחנת מה ישר ומה לא ישר.

העובדה שהזכר ההטרוסקסואלי הוגדר כ"סטרייט" אינה מעידה עליו שהוא ישר על פי דבר תורה.

נצפתה התופעה בה אדם עקום, שאינו הומוסקסואל, מבקש ליישר עצמו בעיני עצמו או בעיני החברה וזאת באמצעות הבדלת עצמו ביחס להומוסקסואל. כשהעקמות של ההומוסקסואל מקוימת כדי לישר את העקום הסטרייט.

עקום לא מישר עקום אחר.

עקום לא מישר עקום אחר. הסטרייט ששכב עם בעולת בעל לא יכול להתישר לעומת ההומו. זה לא מנקה את זה.

.