נסיון.

seventie two seven.
sevyie two.
all progrem in anghami.

.

middle east women.
ruski and ukraina.
ROMANIA.
opening nine.

.

middle east mans..
peacetimeradio- jazz festival.
hikayat el jdad
greek.

.

clasical music.
TREES HOLYDAY.
FAIRUZ.
german and ostrich..

.e

electro and clubing

opening to jazz festival.

 

רדיו זמן השלום- נגנים מאתר עת השלום לפי שנים ונגני נושא- כולל עמודי תוכניות שמות שירים שרים ונוגנים:

עד שנת שישים ושבע.
שנת שישים ושמונה.
שנת שישים ותשע
שנת שבעים.

שנת שבעים ואחת.

שנת שבעים ושתים עד כה.

עמודי תוכניות החל משנת שבעים ואחת.

 נגני- נושא.

.