נגן מועד ראשון- זכרון תרועה- שנת שבעים ושתים לקוממיות.