ולעת מרפא והנה בעתה.

יש מדידה לכמות בני אדם שמתים ממחלות שהם חלו בהם בבית החולים. כמו אדם שנפצע ברגל ושאושפז בבית החולים ומת מדלקת ראות בבית החולים.

חמשת אלפים בני אדם מתים מסיבה זאת כל שנה.

אני טוענת שיש לאפיין תבנית חוזרת באם המתים השתתפו בניסוי תרופתי בבית החולים והוחתמו על ידיעת הסכנה הכרוכה בכך.

החודש הזה הוא ירח האיתנים, חודש שביעי על פי הכתוב בספר מלכים. בחודש זה באחד לחודש היתה חנוכת בית המקדש שבנה שלמה. בחודש זה קציני מודיעין לא דיווחו על האיום בשער והמצרים תקפו במפתיע ביום כיפור.

איתנים הוא גם מוסד לפגועי נפש.

לידיעתכם:

ערוץ 13 מייצר ביום שישי את השישי השלוש עשרה.

.