הנפקת רשיון נהיגה…

ידוע שאת רשיונות הנהיגה מנפיקים קיבוץ בארי. 

קיבוץ בארי אינו מוסד מדינה והוא שולח את הרשיון בדואר רשום. נוהל כזה הוא פריצת גדר.

שלא הגיע אלי הרשיון התקשרתי למשרד הרישוי ובקשתי לשלוח לי בדואר רשום וסרבו לבקשתי.

ידוע לכל שרשיון הנהיגה הרבה פעמים משמש לצורך אימות. 

מבלי להאשים את קיבוץ בארי אני טוענת שיש לתת הוראה שרשיון הנהיגה לא יכול לשמש לצורך אימות  במוסדות וגם במקרה של משטרת התנועה בעת בדיקת רשיונות.

אני טוענת שאסור לקבל תעודה זאת כתעודה לאימות  ויש לדרוש הצגת ת"ז עם הצגת הרשיון..

באם יש עובד משוחד אצל קיבוץ בארי יש לו יכולת להוציא תעודה כזאת עם photo של אדם אחר  ואז יש  למתחזה יכולת גם לעשות פעולות בנקאיות או כל פעולה בשם כל אדם שרוצים לגנוב ממנו או להרע לו.

המחשבה באה בעקבות מקרה שקרה לי בבנק הדואר, בדואר נהריה הציעו לי כרטי DIRECT אמרתי לפקידה שיש לי כבר כרטיס, אז היא אמרה שבחשבון שלי רשום שאין לי כרטיס, כמה ימים אחרי הלכתי לבדוק עם בנק הדואר בחולון ששם הזמנתי את הכרטיס  ואמרו שאצלהם מופיע שיש לי כרטיס. כך שהדבר הסתדר בסוף. הכרטיס הגיע בדואר ודאגתי שאני משתמשת בכרטיס לא שלי.

כרגע רשיון הנהיגה שלי הוא רשיון זמני שאני צריכה לחדש אותו כל כמה חודשים.

.