הגנה עצמית

כל אשה שלמדה קורס להגנה עצמית למדה שכדי להכניע זכר תוקף אשה צריכה להכות במבושיו.

אשה עשירה עתירת הון, משולה לזכר שתוקף אשה כשהיא תוקפת גבר עני.

כך שבמקרה זה גם העני כדי להגן על עצמו מפני כח חזק ממנו , יאלץ לתקוף אשה במבושיה.

תיק שרי אריסון.

תגובה שלי למאמר במעריב עוד מימי נמרודי…כתבתי אז בשם שמעונה מדימונה מירוחם.

שלום, (לקרוא במבטא צרפתי).

ברור לי שאתה מקיים את משפט המלך. ונראה שכולם יודעים. יש שרואים בזאת אישור לדבר.

מִשְׁפַּ֣ט הַמֶּ֔לֶךְ- לימודים מספר שמואל.