הבדלה בין משך לחלף

דרעי אינו ממשיך של הרב עובדיה יוסף. דרעי מחליף את הרב עובדיה יוסף.

למלובביץ' אין משך ואני לא רואה ראש אדם מחליף לו בהנהגת חב"ד.

גם בנימין נתניהו, אינו ממשיך את בגין , הוא החליף את בגין…

על פי עיצוב התדמית נראה שלפיד וגנץ ובנט מבקשים להחליף את המחליף בחליפותיהם- הדיבור בלשון ביבי, שפת הגוף של ביבי… וכו' … 

ברור שבמצב מלחמה הסימפטום למלחמה הוא הזדקקות לאנשי בטחון כמנהיגים, במצב כזה מנהיגים מסוגו של גנץ נבנים…

.