בשורה התחתונה, ותדע לך.

בשורה התחתונה,

הילדים שלך , ניצול שואה, בזים לך שהם דורשים זכות שיבה לגרמניא ופולניא ואוסטריא והולכים להתנחל שם ולאמר לילדיהם שחולמים בלילה בגרמנית – ISHLIBEDISH.

כמו שהילדים שלך שכחו את השואה כך הילדים של הגרמנים שכחו את השואה ואנחנו עדים בעת הזאת לגזענות חוזרת כלפי המתנחלים האשכנזים בגרמניא.

יש ניצולי שואה שגם המדינה בזה להם והם עניים ולעתים גם מתים מקור בלילה או מתעללים בהם במוסדות הזקנים ששכנו אותם.

מעורר גיחוך שילדיך מתעקשים להשאר שם למרות הגזענות כלפיהם. הם מעדיפים להתלונן על גזענות מלעזוב את המדינה שאנוסה לתת להם זכות שיבה לגרמניא.

די מעורר גיחוך שביבי מתלונן שהפולנים לא נותנים זכות שיבה ואזרחות פולנית לילדי האשכנזים והוא בעצמו לא נותן זכות שיבה לפלסטינאים.

ואם הגרמנים היו יודעים שאתם טוענים שבגלל שבאתם מגרמניא אתם עליונים על יהודים שבאו ממרוקו, הם היו עושים מזה דחקה הכו שילינג כמו שאומרים.

כשאתה אומר שאתה עליון מהסיבה הזאת אתה אומר שהגרמנים צדקו שהם טענו שהם גזע עליון וזאת דחקה בפני עצמה.

שאתה דורש את זכות השיבה לארופה, אתה דורש את זכות השיבה למולדתך. ומשכך אתה חושף שהאשכנזים אינם יהודים שישראל אינה מולדתם.

מגוחך הדבר שאתה דורש זכות שיבה למקום שהיית גולה בו וזאת מהמקום שגלית ממנו לאחר ששבת אליו.

ואם כך, אני לא מאשרת אותך כאזרח בישראל. גם לא כגר וגם לא כעובד זר.

תבין,

אני טוענת שהתחלת להסתכל על עצמך במראה באותן עיניים שעיצב רני רהב את דעת הקהל לראות אותך.

וכן כתבו עליך הרבה דברים בעתון. בסופו של יום התחלת להאמין שאתה כזה.

הדברים האלה נכונים גם לאשכנזים וגם למזרחים.

היו כאלה מזרחים שהתחילו לראות את עצמם נחותים כפי שכתבו עליהם בעתון.

וכן, גם אתה אשכנזי, שטוף מח להאמין שאתה עליון.

ואם יש'ך בעיה עם דברי תגיד להם, אל תקשיבו לה.. זאת סכיזו… ותעשה את התנועה הזאת עם כף היד הסיבובית בסמוך לאוזן ותעוות את פניך בזמן שאתה אומר זאת… 

ואתה יכול ללכת לבית המשפט.. צריך לחשוב למה לא עשית זאת עד כה.

ותדע לך,

כל עוד יש כ- 300 אלף עובדים זרים שעובדים בישראל אתה מחויב לתת לאזרחי ישראל שלא מצאו עבודה- דמי אבטלה.

אתה לא יכול להעסיק עובדים זרים ולא לתת לאזרחי ישראל דמי אבטלה.

ותזכור, שהייתה עת שאני לא הסכמתי לקנות מאיקאה כי שידרו במוסרות את ימיו כחבר המפלגה הנאצית. וזאת מהפכה של מזרחית ביחס שלה לאשכנזים, אולי זאת היתה שורש המהפכה הגרמנית בגרמניא.

ואם תשלח שוב פעם את גברת פיינגיינבוים לטעון בפני שמזרחים נחותים לעומת האשכנזים, אני אצעק יותר חזק שחבל שהיטלר לא הרג את אבא שלה שהוליד את הזרע המושחת שלו בישראל.

ותדע לך שגברת פיינגיינבויים הזדיינה עם איש שאינו בעלה עת שבעלה היה על ערש דוואי. הזונה האשכנזית הזאת מבוערת מישראל על פי דבר תורה.

.