בצל שדי יתלונן- חודש תשיעי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.