בצל שדי יתלונן- חודש שני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.