בצל שדי יתלונן- חודש שנים עשר השני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.