בצל שדי יתלונן- חודש שמיני- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.