בצל שדי יתלונן- חודש שלישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.