בצל שדי יתלונן- חודש עשירי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.