בצל שדי יתלונן- חודש חמישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.