בצל שדי יתלונן- חודש השישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.