בצל שדי יתלונן- חודש הרביעי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.