בצל שדי יתלונן- חודש האביב- שנת שבעים ושלוש לקוממיות.

.