בכורי אתרי עת השלום- שנת שבעים ושתיים לקוממיות.

ביכורי חודש שלישי עד חג שבועות.

לימודי תורה- חודש שלישי

שבירת הקסם- חודש שלישי.

רדיו זמן השלום- חודש שלישי.

בצל שדי יתלונן- חודש שלישי.

לימודי תורה- חודש רביעי.

שבירת הקסם- חודש רביעי.

רדיו זמן השלום- חודש רביעי.

בצל שדי יתלונן- חודש רביעי.

לימודי תורה- חודש חמישי.

שבירת הקסם- חודש חמישי ושישי.

רדיו זמן השלום- חודש חמישי

בצל שדי יתלונן- חודש חמישי.

לימודי תורה- חודש שישי.

שבירת הקסם- חודש חמישי ושישי.

רדיו זמן השלום חודש שישי.

בצל שדי יתלונן- חודש שישי.

לימודי תורה- חודש שביעי.

שבירת הקסם- חודש שביעי.

רדיו זמן השלום חודש שביעי.

בצל שדי יתלונן- חודש שביעי.

לימודי תורה- חודש שמיני.

שבירת קסם- חודש שמיני.

רדיו זמן השלום-חודש שמיני.

בצל שדי יתלונן- חודש שמיני.

לימודי תורה חודש תשיעי.

שבירת קסם- חודש תשיעי.

רדיו זמן השלום-חודש תשיעי.

בצל שדי יתלונן- חודש תשיעי.

לימודי תורה- חודש עשירי.

שבירת קסם חודש עשירי.

רדיו זמן השלום- חודש עשירי.

מחברת כתיבה- חודש עשירי.

לימודי תורה- חודש עשתי עשר.

שבירת קסם חודש עשתי עשר.

רדיו זמן השלום- חודש עשתי עשר.

מחברת כתיבה- חודש עשתי עשר.

לימודי תורה חודש שנים עשר.

שבירת קסם חודש עשתי עשר.

רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר.

בצל שדי יתלונן- חודש שנים עשר.

לימודי תורה לפי ספרים- תוכנית לימוד:

לימודים מספר בראשית בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר שמות בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר ויקרא- בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר במדבר- לשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר דברים בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר יהושע לשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר שופטים בשנת שבעים ושתים.

דבר תהלים יומי- למידה לפי ימים בחודש- בעריכה. 

לימודי תהלים- תוכנית לימוד עם פרשת השבוע בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

.