בכורים עד סוף שנת שבעים לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל:

.

בכורים עד שנת שבעים :

.

בכורי שנת שישים שבע לקוממיות העם היהודי בארצו.
בכורי שנת שישים ושמונה- לקוממיות העם היהודי בארצו.
בכורי שנת שישים ותשע לקוממיות העם היהודי בארצו.
בכורי שנת שבעים לקוממיות העם היהודי בארצו- עד כה.
עת השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
רדיו זמן השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
תורה מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
בכורי חודש שני.
בכורי חודש שלישי.
בכורי חודש רביעי.
בכורי חודש חמישי.
בכורי חודש שישי.
בכורי חודש שביעי.
בכורי חודש שמיני ותשיעי.
בכורי חודש העשירי.
בכורי חודש עשתי עשר.
בכורי חודשים שנים עשר הראשון והשני.
בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושבע.

לימודי תורה- שנת שישים ושבע.

שיחות עם ישמעאל.

בכורי חג השבועות.
בכורי החודש השלישי מיום אחרי חג השבועות .
בכורי החודש הרביעי .
בכורי החודש החמישי.
בכורי החודש השישי.
בכורי החודש השביעי.
בכורי החודש השמיני.
 בכורי החודש התשיעי.

 

 

בכורי החודש העשירי.
בכורי חודש עשתי עשר.
בכורי החודש השנים עשר.
לימודי תורה- שנת שישים ושמונה.

בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושמונה.

בכורי חודש ראשון.
בכורי חודש שני.
בכורי חודש שלישי עד שבועות, בכורי חודש שלישי אחרי שבועות.
בכורי חודש רביעי.
בכורי חודש חמישי.
בכורי חודש שישי.
בכורי חודש שביעי.
בכורי חודש שמיני.
בכורי חודש תשיעי.
בכורי חודש עשירי.
בכורי חודש עשתי עשר ושנים עשר.
לימודי תורה- שנת שישים ותשע.

בצל שדי יתלונן- שנת שישים ותשע.

.

.