ארכיון לימודי תורה.

ארכיון לימודי תורה.

.

לימודים בשנת שבעים ואחת:

.

תוכנית לימודי תורה לשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

לימודי חודש האביב לשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש שני בשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש שלישי בשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש רביעי בשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש חמישי בשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש שישי בשנת שבעים ואחת.

לימודי החודש השביעי בשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש שמיני בשנת שבעים ואחת.

לימודי חודש תשיעי בשנת שבעים ואחת.

לימודי החודש העשירי בשנת שבעים ואחת.

לימודי תורה – חודש עשתי עשר בשנת שבעים ואחת.

לימודי תורה- חודש שנים עשר בשנת שבעים ואחת.

.

ארכיון לימודי תורה לפי שנים ונושאים:

.

לימודי תורה מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע .

לימודי תורה- שנת שישים ושבע.

לימודי תורה- שנת שישים ושמונה.

לימודי תורה- שנת שישים ותשע.

לימודי תורה- שנת שבעים.

תורה-  מועדים.

אתר פיענוח צופן דה ווינצ’י.

אתר שבעת ספרי תורה.

.

.

.

לימודים לפי ספרים- תוכנית לימוד:

.

בראשית:

שמות:

 ויקרא:

במדבר:

דברים:

יהושע.

שופטים.

לימודים מספר בראשית עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר שמות עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר ויקרא עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר במדבר עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר דברים עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר יהושע שנת שבעים- כולל.

..

לימודים מספר בראשית בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר שמות בשנת שבעים ואחת.

ספר ויקרא- לימודים בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר במדבר- לשנת שבעים ואחת

לימודים מספר דברים בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר יהושע לשנת שבעים ואחת

לימודים מספר שופטים בשנת שבעים ואחת.

.

לימודים מספר שמואל.

לימודים מספר איוב.

לימודי מספר צפניה- שנת שבעים ואחת.

לימודים מספר זכריה בשנת שבעים ואחת.

רות- למידה בשנת שבעים ואחת.

ספר יונה- לימודי שנת שבעים ואחת.

ספר עובדיה- לימודים לשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר תהלים לשנים שבעים ושבעים ואחת. דבר תהלים יומי.